انواع پروتز سینه

جراحی زیبایی سینه شامل پروتز سینه هم می شود.

پروتز سینه انواع مختلفی دارد:

1-آب نمکی .2-پروتزهای ژلی

پروتزهای ژلی در جراحی زیبایی سینه طبیعی تر بوده و احساس بهتری در بیمار نسبت به روش قبل ایجاد می کند.

سایز سینه در جراحی زیبایی سینه بسیار مهم است و باید متناسب با سایر اعضای بدن باشد و همچنین عوارض آن کوتاه است در صورتی که شخص بیماری خاصی نداشته باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش