بازسازی سینه در جراحی زیبایی سینه

جراحی زیبایی سینه شامل بازسازی سینه هم می شود.

جراحی زیبایی سینه گاهی بر اثر سرطان سینه لازم می باشد. سرطان سینه بین خانم ها رایج است .امروزه تشخیص به موقع باعث پیشگیری از تشدید این بیماری خواهد شد.

بازسازی سینه برداشته شده یا توسط پروتز پروتز یا توسط نسوج سایر قسمت‌های بدن و یا ترکیبی از هر دو روش قابل اجراست.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش