هیپوپلاستیک

هیپوپلاستیک هیپوپلاستیک

یکی از دلایلی که جراحی زیبایی سینه انجام می شود، می تواند به دلیل عدم تقارن در سینه ها باشد. این مشکل می توان به چند علت باشد.

یکی از آن ها هیپوپلاستیک یا همان نقص ژنتیکی است. در این حالت یکی از سینه ها در زمان بلوغ دارای رشد کافی نبوده و در مقابل سینه نرمال کوچکتر به نظر می آید. در درمان یا همان جراحی زیبایی سینه در این حالت، سینه کوچکتر با عمل پروتز بزرگ می شود.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش