سندرم پولاند

سندرم پولاند سندرم پولاند

جراحی زیبایی سینه در این نوع که موسوم به بیماری سندرم پولاند هستند، بسیار ضروری تر از موارد دیگر است.

در این حالت در نواحی فوقانی بدن به عنوان مثال در کمربند شانه ای، قفسه سینه و دنده ها در بعضی مواقع، نقص وجود دارد و این موضوع موجب ایجاد عدم تقارن در سینه ها می شود. در این حالت موارد درگیر در بیماری تا حد ممکن درمان می شوند. اما اگر مشکل فقط عدم تقارن سینه ها باشد، با پروتز قابل اصلاح خواهد بود. در مواقعی نیز ممکن است نقص در نوک سینه ها نیز وجود داشته باشد که ممکن است عمل جراحی زیبایی سینه نیازمند 2 مرحله جراحی باشد. همچنین ممکن است پزشک مجبور باشد که از فلپ های عضلانی مثل لاتیسیموس استفاده نماید تا اصلاح بهتر صورت گیرد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش