آسیب های خارجی

در این گروه افراد بر اثر آسیب های محیط خارجی دچار کمبود رشد و افتادگی در یک سینه عدم تقارن شدید می شوند.

جراحی زیبایی سینه که در این بیماران انجام می شود، با عمل پروتز خوب جواب می گیرد. اما در شرایطی هم وجود دارد که بافت سینه کوچکتر، بسیار کم می باشد تا حدی که پروتز جواب نمیدهد. در این صورت باید گشاد کردن پوست و عضلات که به Tissue expander موسوم است، روی بیمار انجام شود. همچنین می توان سینه بزرگ تر را با عمل ماموپلاستی یا با عمل همزمان پروتز و ماستوپکسی اصلاح کرد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش