جراحی های قبلی

در این دسته جراحی زیبایی سینه برای اصلاح عدم تقارن در سینه ها که به علت جراحی های قبلی به وجود آمده انجام می شود.

در این حالت اول از همه باید علت ایجاد این مشکل شناسایی شود و درمان بر اساس آن انجام شود.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش