آیا بزرگ کردن سینه عوارضی هم دارد ؟

در بیشتر اوقات بیمارانی که می خواهند جراحی زیبایی سینه انجام دهند از عوارض آن می ترسند .به این نکته باید توجه کرد که هیچ عمل جراحی زیبایی خالی از عوارض نخواهد بود و بسته به نوع جراحی و متخصص می توان این عوارض را کاهش داد و از بین برد .بیان این نکته صرفا جهت آگاه شدن بیماران است و دلیل بر آن نیست که برای همه افراد این عوارض وجود داشته باشد .

عوارض عمومی می تواند شامل متورم شدن و یا خونمردگی  درد و یا جای زخم باشد که  در مدت کوتاهی برطرف می شود و از عوارض اختصاصی می توان به تغییر حس نوک سینه اشاره کرد و یا تشکیل کپسول فشار دهنده و یا جراحی دوباره اشاره کرد .

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش